Spoločnost TART, s.r.o.

Centrála TARTEXSpoločnosť TART je popredným slovenským výrobcom a dodávateľom obalových materiálov a baliacich strojov pre Slovensko. Spoločnosť TART, s.r.o. v Novém Meste nad Váhom je súčasťou Skupiny TART, ktorá pôsobí prostredníctvom ďalších dcérskych spoločností okrem Českej a Slovenskej republiky taktiež v Poľsku, Rumunsku a Turecku. Súčasťou skupiny je niekoľko výrobných závodov, v kterých je realizovaná vlastná produkcia obalov a obalových materiálov.

Spoločnosť TART, s.r.o. bola založená v roku 2001 a po rýchlej expanzii sa vypracovala medzi vedúce spoločnosti v odbore baliacich strojov a obalových materiálov. Vďaka neustálym investíciám do výrobných technológií a širokej sieti obchodných partnerov sme schopný ponúknuť jednotlivým zákazníkom komplexné riešenie ich potrieb v oblasti balenia.

Vďaka bohatým skúsenostiam sú špecialisti spoločnosti TART schopný podľa požiadaviek zákazníka vypracovať návrh najvhodnejšieho spôsobu balenia, dodávok obalových prostriedkov i komplexný baliaci servis.

 

Vývoj Skupiny TART

 • 1991 – založenie spoločnosti TART
 • 1993 – zahájenie výroby baliacich pások s potlačou
 • 1997 – zahájenie vlastnej výroby polyetylénu
 • 1999 – spojenie s americkou nadnárodnou spoločnosťou Sealed Air Corporation
 • 1999 – zahájenie výroby bublinkovej fólie
 • 2001 – založenie dcérskej spoločnosti TARTEX na Slovensku
 • 2001 – export do Rakúska, Maďarska, Poľska
 • 2003 – zisk licencie a vlastná výroba antikoróznych materiálov Cortec
 • 2005 – akvizície spoločnosti ABEST v Poľsku
 • 2006 – založenie dcérskej spoločnosti AUTOPACK v Rumunsku
 • 2007 – ročný obrat firmy prekročil 1 miliardu Kč
 • 2008 – zahájenie výroby kompostovateľnej fólie ENVIRA
 • 2010 – založenie dcérskej spoločnosti v Turecku
 • 2011 – do portfólia firmy začlenená výroba expandovaného polystyrénu
 • 2012 – do Skupiny TART bol začlenený výrobca kartonáže spoločnosť PIERO
 • 2015 – zmena názvu spoločností TARTEX, s.r.o., a ABEST Sp. z o.o. Poľsko na jednotný názov TART, s.r.o.
 • 2016 - vznik samostatnej divízie služieb Balenie2
 • 2018 – založenie dcérskej spoločnosti TART v Nemecku

 

 

Zákaznický servis

Ako zákaznícky orientovaná firma venujeme veľkú pozornosť činnosti všetkých našich pracovísk zákazníckeho servisu. Sústreďujeme sa predovšetkým na rýchlosť a efektívnosť komunikácie všetkými dostupnými prostriedkami v kombinácii s využitím rozsiahlej distribučnej siete. Týmto spôsobom dosahujeme ideálnej kombinácie jednotného spracovania zákaziek s individuálnym prístupom k potrebám jednotlivých zákazníkov.