Distribučné centrum

Distribučné centrumSnahou TARTu je zaistiť svojím zákazníkom správny obalový materiál, v správnom množstvev správnom čase. K dosiahnutiu tohto cieľa významne prispieva distribučné centrum. V tomto distribučném centre pracujú vyškolení pracovníci, ktorí rýchlo vybavia Vašu objednávku a zaistia dodávku Vami požadovaného tovaru. V prípade, že potrebujete poradiť, odovzdajú Váš kontakt najbližšiemu špecialistovi z nášho tímu. Tento špecialista Vás navštívi a po analýze navrhne optimálne obalové riešenie

V distribučném centre tiež držíme pre našich zákazníkov dostatočnú skladovú zásobu všetkých potrebných obalových materiálov, aby bolo možné čo najrýchlejšie vyhovieť potrebám našich zákazníkov.

Z distribučného centra je tovar dopravený priamo na miesto určené zákazníkom. Viac o doprave.